Here is the CMT Uptime check phrase
PUBLICATIONS

Convoys over the life course: Attachment, roles, and social support

Antonucci, Toni C; Kahn, Robert L.. (1990). Convoys over the life course: Attachment, roles, and social support. In Munnichs, Joep M. A., Uildris, G. (Ed.), Psychogerontologie : een inleidend leerboek over ouder worden, persoonlijkheid, zingeving, levensloop en tijd, sociale context, gezondheid en interventie. 1. druk, 2. opl, 81.