Here is the CMT Uptime check phrase
PUBLICATIONS

Validation of neuropsychological tests for the China Health and Retirement Longitudinal Study Harmonized Cognitive Assessment Protocol

Langa, Kenneth M; Meng, Qinqin; Wang, Huali; Strauss, John; Chen, Xinxin; Wang, Mingwei; Qu, Qiumin; Chen, Wei; Kuang, Weihong; Zhang, Nan; Li, Tao; Wang, Yafeng; Zhao, Yaohui. (2019). Validation of neuropsychological tests for the China Health and Retirement Longitudinal Study Harmonized Cognitive Assessment Protocol. International Psychogeriatrics. 31(12), 1709-1719.